REHABILITACIÓ XEMENEIA “CAN PÀMIES”.

Rehabilitació de la xemeneia del Sector UASU-45 a can Pàmies.