Actualitat

Obres recents

Reforma
Edificació

Reforma interior d’edifici entre mitgeres per ús com a habitatge unifamiliar i local comercial.

Passeig Maluquer, Sant Joan Despí
Obra Civil

Reurbanització i millora de l’accessibilitat del passeig de Maluquer a Sant Joan Despí.

Obres

Rehabilitació de la cúpula, els pòrtics est i oest i altres elements ornamentals de la capella del cementiri. Localització: Mataró Client: Cementiris Metropolitans, CGC, S.L. Autor del Projecte: Agàpit