REURBANITZACIÓ PASSEIG DE MALUQUER

Reurbanització i millora de l’accessibilitat del passeig de Maluquer a Sant Joan Despí.

Passeig Maluquer, Sant Joan Despí