Obres

Edificació

Reforma de la sala de vetlles actual i construcció de nova sala de cerimònies.  

Edificació

Construcció d’un edifici per serveis municipals i locals per a entitats.

Edificació

Construcció de 4 edificis amb 34 locals comercials i industrials a Sant Celoni.

Obra Civil

Construcció d’aparcament per autocars a l’accés de les escoles St. Peter’s i Solc.

Obra Civil

Urbanització de la plaça de la República Sud.

Obra Civil

Urbanització del carrer Palamós entre Tamariu i Sa Tuna, al barri de Trinitat Nova.

Obra Civil

Obres de reurbanització de la plaça Campreciós i la plaça Verdaguer.

Obra Civil

Obres d’infraestructura de la U.A. 18 en l’àmbit de Sant Jordi.

Obra Civil

Obres de remodelació del camí de la Pietat, mirador i jardins al barri de Sant Elm.

Obra Civil

Obres del projecte complementari del parc de Mar.

Obra Civil

Urbanització dels entorns del nou Tanatori de Vilafranca del Penedès.

Obra Civil

Obres de reurbanització de la plaça del Pedró.