Obres

Obra Civil

Urbanització del carrer Góngora i espais interiors públics al barri del Governador, al districte de Nou Barris.

Obra Civil

Execució de diversos treballs d’obra civil i infraestructures a la Torre de Collserola.

Obra Civil

Substitució del paviment de llambordes existent i nova pavimentació amb asfalt, de la part rodada de la riera de Sant Pere.

Obra Civil

Obres de millora de camins rurals entre Cardedeu i Les Franqueses del Vallès fase II, urbanització de l’avinguda Sant Hil·lari. 

Obra Civil

Obres de millora de la seguretat viària amb la semaforització i reordenació de la cruïlla entre l’avinguda Catalunya i els carrers Sant Valerià i Indústria.

Medi Ambient

Instal·lació d’un apantallament acústic amb pantalla metàl·lica, en l’àmbit de la nova ubicació de l’Escola Montserrat, a l’avinguda Generalitat de Catalunya 10-12.

Medi Ambient

Canalització de la riera de Palafolls, en el tram de can Feliciano, entre el pont del carrer Passada i el pont del carrer de la

Medi Ambient

Execució d’una clava per a la construcció del bombament provisional de les aigües residuals al sector la Catalana fase III.

Medi Ambient

Construcció i instal·lació d’una pèrgola fotovoltaica a la plaça del Molí.

Medi Ambient

Instal·lació de set illes de contenidors d’escombraries soterrats.

Edificació

Obres de prolongació de la galeria subterrània de serveis en l’edifici Gregal del Parc Sanitari Pere Virgili.

Edificació

Obres d’adequació dels vestidors i reubicació del bar del Camp de Futbol Municipal. ( Fase II)