Obres

Obra Civil

Urbanització d’una illa a la Via Trajana.

Obra Civil

Arranjament de les voreres al carrer GranVista per a la millora de l’accessibilitat a l’IES Ferran Tallada.

Obra Civil

Obres per la creació d’una àrea de jocs accessible al parc del Poblenou.

Obra Civil

Urbanització exterior del nou tanatori de Sitges.

Edificació

Construcció d’una nau industrial i d’oficines per a Axa Assegurances al Parc Empresarial de Cervelló.

Edificació

Construcció d’un edifici comercial industrial amb 5 locals i urbanització de la parcel·la.

Obra Civil

Obres de remodelació del barri Sud.

Obra Civil

Obres d’urbanització dels entorns de les vivendes Camp roig.

Obra Civil

Obra civil per la instal·lació d’una escala mecànica entre el carrer Major i el carrer Muntanya.

Obra Civil

Urbanització del carrer Joan Fernández, al tram de la cruïlla amb la carretera d’Esplugues fins al carrer Ignasi Iglesias.

Obra Civil

Obres d’urbanització de la UA-42 (Els Pins II) carrer Nord i carrer Lleida.

Obra Civil

Urbanització d’un aparcament en superfície a la ronda President Tarradellas.