NAU LOGÍSTICA

Construcció d’una nau logística per a oficines i magatzem.

Localització: Sant Feliu de Llobregat Client: Grupo Cautex S.L.
Autor del Projecte: Segos Management S.L. Direcció de l’Obra: Segos Management S.L.
Data de Finalització: Febrer 2018  

 

Nau Grupo Cautex