MUSEU CASTELLER DE CATALUNYA

Obres de la fase final per l’adequació del Museu Casteller de Catalunya.

Museu Casteller de Catalunya