MURALLA DE CAN XAMMMAR.

Obres de restauració i consolidació de la muralla del segle XVI de can Xammar.

 Triennal d’Arquitectura del Maresme – Premi Puig i Cadafalch 2007 Patrimoni.