Millora ambiental 2017

A eurocatalana volem destacar el nostre compromís amb la protecció ambiental i la millora continua del medi ambient.

En aquest sentit destaquem les següents millores que estem treballant al 2018:

Contribuir a la reducció de l’efecte hivernacle.

Per això hem reduït les emissions de CO2 a l’atmosfera. Això ho hem aconseguit gràcies a la renovació de la nostra flota de vehicles per d’altres més eficients que ens ha fet reduir el consum de CO2 un 4,69% el 2017, un 5,38% el primer quadrimestre del 2018 respecte a la mitjana del 2017.

Aquest any, també esperem reduir en 1.807,2 kW/h el consum elèctric a l’oficina pel canvi per una il·luminació més eficient, el que representa un 10,80% d’estalvi del total i equival a una reducció de 696 Kg de CO2.

Contribuir a la sostenibilitat

Volem fer servir cada vegada més materials respectuosos amb el medi ambient, així com contribuir a la reutilització i reciclatge. Destaquem les següents actuacions:

En diferents obres s’han utilitzat productes de fusta  amb certificat de FSC (del Consell d’Administració Federal) de tala controlada. A més, controlem el consum de palets a cada obra per a retornar la major quantitat possible i que la seva reutilització sigui la major possible.

També volem fer esment a que en diverses de les obres realitzades hem utilitzat productes amb distintiu ambiental:

  • Paviment de parquet amb distintiu Der Blauer Engel a la nau industrial de Sant Feliu de Llobregat.
  • Panells de fibra de guix amb ecoetiqueta a una obra de rehabilitació d’un edifici a la Barceloneta.
  • Imprimació universal Tollens, que disposa d’etiqueta Ecolabel, a les obres de pintura dels aparcaments BSM

Facilitar la construcció i el manteniment dels edificis i allargar-ne la seva vida útil

Al 2017 es van utilitzar eines de gestió ambiental com el desenvolupament BIM de projectes d’obra a una obra de construcció d’una nau industrial a Sant Feliu de Llobregat.

El model BIM (Building Information Modeling) consisteix en una metodologia de modelat d’informació que facilita la creació i modificació de projectes col·laboratius, assegurant la màxima qualitat a cadascuna de les diverses etapes de construcció. Aquest model té molts avantatges, però si només ens centrem en l’àmbit ambiental permet fer una estimació més acurada i una reducció dels recursos utilitzats, i permet avaluar la sostenibilitat de l’obra, calculant l’eficiència energètica de l’edifici i de les seves instal·lacions.

Amb totes aquestes accions volem fer una petita aportació a la conservació del medi ambient i fer el que estigui a les nostres mans per crear un negoci més sostenible.