Junta de Compensació del Pla Parcial El Balis Sector PP-20 BIS (Sector II de Sant Andreu de Llavaneres)