Junta de Compensació de la UA-2 en l’Àmbit de Les Glòries-Meridiana Sud (Barcelona)