Patrocinis i col·laboracions

– Patrocini del C. F. Corbera per la temporada 16-17.

– Copatrocini de les XXXIX Jornades Internacionals sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic IBÈRIA, ROMA, AL-ÀNDALUS, organitzades per l’Agrupació d’Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (AADIPA) del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC).

– Copatrocini de les XXXVIII Jornades Internacionals sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic  Arquitectura tradicional: essència o forma. Un debat obert al voltant de la intervenció a l’arquitectura vernacla, organitzades per l’Agrupació d’Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (AADIPA) del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC).

– Signatura d’un conveni de col·laboració amb la Xarxa de Serveis d’Inserció Sociolaboralsdel Consorci del Barri de La Mina per la selecció i incorporació de persones en risc d’exclusió social.

– Signatura d’un conveni per la contractació de treballs de jardineria amb la Fundació Privada Iris per a la integració de persones amb discapacitats psíquiques.

– Copatrocini de les XLè Jornades Internacionals sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic  Aprendre del passat: repensar el futur, organitzades per l’Agrupació d’Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (AADIPA) del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC).

– Patrocini del C. F. Corbera per la temporada 17-18.

– Patrocini de l’adquisició en règim de renting d’una furgoneta per al CET de la Fundació Privada Iris.

– Patrocini de l’Escola de Tennis Fairplay.

– Patrocini del  28è sopar de la Delegació del Vallès Oriental del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Barcelona.