Seguretat i Salut al Treball

La prevenció dels riscos laborals i la seguretat dels treballadors de l’empresa i de les subcontractes és un dels majors compromisos d’EUROCATALANA Obres i Serveis S.L. Es per això que hem implantat un Sistema de Gestió de la Seguretat i Salut basat en:

  • Planificar per a identificar, evaluar i controlar els riscos laborals.
  • Desenvolupar activitats formatives i de consulta als treballadors, potenciant la comunicació i el treball en equip.
  • Preparar i donar resposta davant d’emergències que es puguin produir.
  • Donar compliment a la legislació i normativa en prevenció de riscos laborals.