Responsabilitat Social

A EUROCATALANA Obres i Serveis S.L. plantegem la relació de les activitats que desenvolupem amb els diferents grups d’interès (clients, administracions públiques, proveïdors, treballadors, entorn ambiental…) i la societat en general, sobre la base d’un comportament transparent i ètic, d’acord amb el nostre codi de conducta, que es basa en:

  • Contribuir al desenvolupament sostenible i incloure la salut i el benestar de la societat.
  • Tenir en consideració les expectatives dels grups d’interès.
  • Donar compliment a la legislació aplicable.

Conscients de l’impacte de la nostra activitat sobre l’entorn i la societat en general, a cada obra analitzem i avaluem els aspectes que resulten significatius per l’entorn, per tal d’establir les mesures correctores per tal de minimitzar-los. EUROCATALANA porta a terme patrocinis i col·laboracions en diferents accions esportives i culturals.

El nostre Sistema de Gestió de la Responsabilitat Social Corporativa ha rebut la certificació d’AENOR segons l’estàndard IQNet SR10 (consulta aquí el certificat IQNet SR10)