Qualitat

La plena satisfacció dels clients amb les obres executades i els serveis que oferim és una de les prioritats d’EUROCATALANA Obres i Serveis S.L. És per això que hem implantat el nostre sistema de gestió de la qualitat sobre els següents principis bàsics:

  • Estendre el nostre compromís amb la qualitat al nostre personal i a les empreses subcontractades.
  • Seguir i avaluar la satisfacció dels clients, com a principi de la millora contínua i indicador de l’eficàcia del nostre sistema.
  • Portar a terme un exhaustiu control de la documentació generada durant tot el procés de l’obra.
  • Establir accions formatives pel nostre personal.