Medi Ambient

El respecte per l’entorn i el medi ambient és un dels valors principals d’eurocatalana. El sistema de gestió ambiental que hem implantat analitza els possibles impactes ambientals a les obres, tant pel que fa al projecte, com a l’execució de l’obra, i planifica la minimització d’aquests impactes segons els següents principis:

  • Organitzar i optimitzar els consums d’aigua, energia i materials.
  • Reduir, reciclar i recuperar els residus produïts, separant-los entre valoritzables i no valoritzables.
  • Aplicar a les obres productes reciclats o marginals, amb la finalitat de reduir-ne l’impacte ambiental.
  • Utilitzar maquinària, materials i processos que redueixin la contaminació.
  • Comunicar i implicar al personal de l’empresa i a les empreses subcontractades, la manera de desenvolupar i aplicar el sistema de gestió mediambiental implantat.
  • Donar compliment a la legislació i normativa de medi ambient.
En el nostre afany de millora contínua, portem a terme diverses millores ambientals per crear un negoci i un món més sostenible.