Gestió integrada

Eurocatalana té implantat un sistema de gestió integrat, certificat per AENOR, i basat en les normes ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 i l’estàndard IQNET SR10. Aquest sistema, basat en un procés de millora contínua, busca aconseguir l’excel·lència en totes les activitats dutes a terme per l’empresa, amb l’objectiu d’obtenir el màxim grau de qualitat a les nostres obres.