Equip

Eurocatalana disposa d’un equip professional amb demostrada experiència, integrat per diferents perfils:

  • Administratius.
  • Tècnics de contractació.
  • Caps d’obra.
  • Encarregats.
  • Capatassos i personal d’obra.
  • Tècnics d’oficina tècnica.
  • Topògraf.
  • Tècnic de Prevenció de Riscos Laborals.

Aquest equip humà ens permet donar resposta d’una manera eficaç i amb la màxima qualitat a les exigències dels nostres clients.