Edificació

  • Edificació industrial i terciària de nova planta.
  • Rehabilitació integral d’edificis.
  • Instal·lacions esportives, socioculturals, educatives i de serveis, etc.