Activitats i Serveis

Eurocatalana actua en quatre àmbits diferenciats dins del sector de la construcció:

    • Obra civil
    • Edificació
    • Sostenibilitat i Medi Ambient
    • Restauració de Patrimoni Historicoartístic