CEMENTIRI DELS CAPUTXINS

Rehabilitació de la cúpula, els pòrtics est i oest i altres elements ornamentals de la capella del cementiri.

Localització: Mataró
Client: Cementiris Metropolitans, CGC, S.L.
Autor del Projecte: Agàpit Borràs i Plana
Direcció de l’Obra: Agàpit Borràs i Plana
Data de Finalització: Maig 2018