SATE ESCOLA PINS DEL VALLÈS

Implantació d’un sistema d’aïllament tèrmic per l’exterior a les façanes del CEIP Pins del Vallès.

Aïllament SATE