ACCESSOS ESTACIÓ FERROCARRIL BARBERÀ

Ordenació dels espais i rampes d’accés a l’estació del ferrocarril de Barberà del Vallès.

Accessos estacio Barberà