Obres

ZONA VERDA AVDA. VALLCARCA

Urbanització de la zona verda i rehabilitació de restes historicoartístiques de l’AA4 de l’avinguda Vallcarca Fase I, al Districte de Gràcia de Barcelona.

Localització: Avinguda Vallcarca - Carrer Gomis
Client: Barcelona Gestió Urbanísitica - BAGURSA
Autor del Projecte: MOR Arquitectura Tècnica
Direcció de l'Obra: MOR Arquitectura Tècnica
Data de Finalització: Juny 2017