Obres

PLAÇA DE LES DONES DE NOU BARRIS

Obres d’urbanització de les fases 2 i 3 de la plaça de Les Dones de Nou Barris.

Localització: C. de Nou Barris
Client: Barcelona Gestió Urbanísitica - BAGURSA
Autor del Projecte: Carlos Serrano - TEDPRO S.L.
Direcció de l'Obra: Juan José Oliva - VVV Proyectos y Servicios
Data de Finalització: Abril 2017